Buss började brinna i Stockholm

En SL-buss började brinna på Roslagsvägen i Stockholm på väg från Kungliga Tekniska Högskolan.

Bussen fattade eld under färden, och orsaken är ännu okänd.

Resenärerna evakuerades och ingen ska ha skadats.