Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Kris i Svensk Socialtjänst: Barn och Unga i Fara

Sveriges socialtjänst står inför stora utmaningar. Färsk data från Socialstyrelsen lyfter fram en oroande utveckling – allt fler barn och unga riskerar att inte få den hjälp de behöver på grund av en tynande personalstyrka och ansträngda resurser.

Det är inte en liten siffra vi pratar om. Under de senaste åren har det skett en märkbar ökning av barn och unga som tas ur sina hem. Men här kommer twisten – antalet socialsekreterare har faktiskt minskat. Hur hamnade vi här?

Kalix, en av våra kommuner, är ett exempel på denna bekymmersamma trend. Socialchefen i Kalix, Helena Lindström, delade nyligen sina tankar: ”Vi har inte kapacitet att hantera alla ärenden som kommer in”. Och detta är bara toppen av isberget.

Åsa Regnér, vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, kan inte nog understryka allvaret i situationen. Hon poängterar hur viktigt det är att ge socialtjänsten de verktyg och resurser de behöver.

Men vad säger experterna? Ulla-Britt Rahm, en framstående professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, ser socialtjänsten som en kritisk försvarslinje för barn och unga. Hon varnar: om socialtjänsten inte klarar trycket kan detta leda till tragiska utfall – som att barn tvingas leva med dem som skadar dem.

Det politiska ekoet ger gensvar. Partier som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har redan skissat på lösningar: fler socialsekreterare på fältet, bättre arbetsvillkor och ökade resurser. Nu är bollen hos regeringen.

Så, vad kan du och jag göra? Om du märker att ett barn kanske inte har det bra hemma, tveka inte. Kontakta socialtjänsten, eller stödjande organisationer som Bris eller Barnombudsmannen. Genom att stå tillsammans kan vi säkra en bättre framtid för våra unga.

Senaste Nyheter Sverige