Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Unga flickor i Malmö dras alltmer till gängkriminalitet

En ny rapport från polisen i region Syd slår fast att allt fler unga flickor blir involverade i Malmös gängmiljöer. Ökningen av kvinnliga misstänkta i gängrelaterade brott har stigit med 20 procent under de senaste fem åren, en utveckling som skapar oro.

Rapporten visar på en oroande trend där tjejer i ökad utsträckning dras in i de kriminella nätverken. Det finns anledning att tro att gängen medvetet vänder sig till unga flickor då de anses mindre misstänkta av polis och därmed kan agera mer obemärkt. Förutom den taktiska användningen av tjejer i brottsliga syften, lockas många av den spänning och status som kriminella gäng kan erbjuda.

Polisen i region Syd uttrycker en djup oro över denna utveckling och har intensifierat sitt arbete för att motverka trenden. Insatser inkluderar förebyggande arbete i skolor och fritidshem och stöd till de unga flickor som redan är involverade.

Experter som studerar gängkriminalitet varnar för de allvarliga konsekvenser som väntar de som involveras. Risken för våld, hot och övergrepp är stor, och framtida möjligheter till arbete och utbildning kan skadas betydligt. Detta pekar på ett brådskande behov av att hantera problematiken från flera håll i samhället.

För att motverka denna negativa utveckling krävs en samlad insats från polisens sida, men också från utbildningsväsendet, socialtjänsten och andra samhällsaktörer. En förändring i de attityder och normer som bidrar till gängdragningen är också avgörande.

Trots de pågående insatserna betonas behovet av ytterligare åtgärder. Det inkluderar mer resurser till förebyggande arbete och starkare stödsystem för de tjejer som befinner sig i riskzonen eller redan är en del av gängkulturen.

Det finns hjälp att få och det är aldrig för sent att bryta sig loss från gänglivet. Många organisationer erbjuder stöd för de som vill lämna kriminaliteten och strävar efter en ljusare framtid.

Senaste Nyheter Sverige