Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Ny Lag: Uthyrare av elsparkcyklar ansvariga för skador

Från den 1 januari 2024 kommer uthyrare av elsparkcyklar att vara ansvariga för skador deras fordon orsakar, enligt ett nytt beslut från regeringen.

Ett nytt krav har införts av regeringen som säger att uthyrare av elsparkcyklar ska teckna trafikförsäkringar för sina fordon. Denna försäkring bör omfatta skador på både person och egendom.

Bakgrunden till beslutet är en rapport som identifierade en brist på ansvarsförsäkringar för dessa fordon. Detta hade tidigare gjort det svårt för offer i olyckor att få kompensation. ”Det här är ett viktigt steg för att öka säkerheten för elsparkcyklar”, uttalade infrastrukturminister Tomas Enroth (S).

Anna Nygren, ordförande för Riksförbundet Mopedisterna, välkomnade förändringen och sa: ”Det är viktigt att det finns tydliga regler och att alla som använder elsparkcyklar tar ansvar för sin egen säkerhet och andras.”

Uthyrarna av elsparkcyklar är inte nöjda. De menar att de nya reglerna kommer att kosta dem mer. ”Vi känner oss pressade. Om vi måste betala mer kommer vi ha svårt att stå emot konkurrens från utlandet”, säger Jonas Svärd, vd för Voi Sverige.

Men regeringen menar att det handlar om säkerhet och att reglerna är nödvändiga för att garantera en trygg och hållbar framtid för elsparkcyklar i Sverige.

Senaste Nyheter Sverige