Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Sverige moderniserar arbetsvisum och vidgar NATO-tillträde 2023

Sverige planerar att införa ändringar i arbetsvisum och NATO-medlemskap till november 2023. Dessa ändringar syftar till att underlätta för icke-EU-medborgare att arbeta i Sverige samt förenkla processen för NATO-medlemskap.

I november 2023 kommer Sverige att öka lönekravet för arbetsvisum samt introducera ett snabbare system för visumbehandling. Vidare kommer förändringar att göras i kriterierna för NATO-medlemskap, vilket gör det lättare för de som bott i Sverige i minst fem år att ansöka.

Arbetsvisum

En av de mest framstående ändringarna rör lönekravet för arbetsvisum. För närvarande behöver sökande tjäna minst 13 000 SEK per månad. Från november 2023 kommer detta krav att höjas till 80% av Sveriges medianlön, vilket för närvarande är 27 360 SEK per månad. Regeringen betonar att detta nya krav syftar till att garantera att utländska arbetare får en rättvis lön. Det förväntas också att detta kommer att göra Sverige mer attraktivt för högkvalificerade arbetare utanför EU.

Dessutom introduceras ett nytt snabbspårssystem för arbetsvisum, vilket innebär att högkvalificerade arbetstagare kan få sina arbetsvisum behandlade inom 30 dagar eller mindre.

NATO-medlemskap

När det gäller NATO-medlemskap kommer det att finnas en avslappnad kriterium. Från november 2023 kan individer som bott i Sverige i minst fem år ansöka om NATO-medlemskap, jämfört med det nuvarande kravet på att vara svensk medborgare eller permanent bosatt.

Påverkan av ändringarna

Medan det nya lönekravet kan göra det svårare för vissa icke-EU-medborgare att erhålla arbetsvisum i Sverige, kommer det snabbare behandlingssystemet troligen att gynna arbetsgivare som vill anställa högkvalificerade arbetare från länder utanför EU.

NATO-medlemskapsändringarna förväntas också ge en positiv påverkan, eftersom det kommer att bli lättare för dem som bott i Sverige i fem år eller längre att bli svenska medborgare och därmed också NATO-medlemmar.

Sammanfattningsvis är dessa ändringar i arbetsvisum och NATO-medlemskap positiva för Sverige, eftersom de syftar till att underlätta för icke-EU-medborgare att arbeta och bo i landet samt stärker Sveriges position i den globala ekonomin och dess inkluderande approach till NATO-medlemskap.

Senaste Nyheter Sverige