Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Att Bestämma Barnets Kön: Vilket kön är lättast att se på ultraljud?

Ultraljudsteknik har länge varit ett oumbärligt verktyg inom förlossningsvården. För blivande föräldrar är det en spännande tidpunkt när de får se sitt ofödda barn för första gången. En av de mest spännande aspekterna för många är möjligheten att kanske få veta barnets kön. Men vilket kön är egentligen lättast att identifiera?

Vad är ultraljud?

Ultraljud är en medicinsk avbildningsteknik som använder högfrekventa ljudvågor för att skapa bilder av organ och strukturer inuti kroppen. Det är en icke-invasiv metod, vilket innebär att inga instrument förs in i kroppen.

När görs ultraljud under graviditeten?

I Sverige erbjuds oftast två rutinultraljud under graviditeten: runt vecka 12 och sedan runt vecka 18-20. Ytterligare ultraljud kan göras vid behov beroende på graviditetens förlopp.

Kan man se barnets kön på ultraljud?

Ja, i många fall kan man identifiera barnets kön med hjälp av ultraljud, särskilt under det andra rutinultraljudet runt vecka 18-20. Det är dock inte alltid 100% säkert.

Vilket kön är lättast att se på ultraljud?

Pojkar
Att identifiera en pojke kan i vissa fall vara enklare eftersom testiklarna och penisen kan ses som en distinkt utbuktning mellan benen. Dock krävs det tydliga bilder och rätt vinkel.

Flickor
För att identifiera en flicka letar man efter tecken på frånvaro av en penis snarare än att söka efter en vulva. Ibland kan det vara svårare att vara säker på en flickas kön om fostret ligger i en position där könsorganen döljs.

Vilka är syftena med ultraljud under graviditeten?

Ultraljudet har flera syften:

 • Bekräftelse av graviditet
 • Bestämning av graviditetens ålder
 • Kontroll av fostrets tillväxt
 • Identifiering av eventuella flerbörd
 • Undersökning av moderkakan, fostervattnets mängd och livmoderns struktur
 • I vissa fall, identifiering av barnets kön

Faktorer som påverkar om man kan se barnets kön på ultraljud:

Graviditetsvecka: Chansen att korrekt identifiera könet ökar ju längre fram i graviditeten man kommer. Runt vecka 18-20 är sannolikheten störst.

Fostrets läge: Om fostret ligger med korsade ben eller i en vinkel som gör det svårt att se könsorganen kan det vara svårare att avgöra könet.

Ultraljudsapparatens kvalitet: Moderna apparater med hög upplösning kan ge tydligare bilder, vilket underlättar identifiering.

Barnmorskans erfarenhet: En erfaren barnmorska eller ultraljudstekniker kan ha lättare att tolka och identifiera könet.

Hur säkert är det att avgöra barnets kön på ultraljud?

För blivande föräldrar är ultraljud en spännande stund när de får en glimt av deras ofödda barn. Många föräldrar är ivriga att veta barnets kön, men hur säkert är det att avgöra det genom ultraljud? Låt oss utforska detta djupare.

Noggrannhet vid olika graviditetsveckor:

Det är viktigt att förstå att förmågan att bestämma ett barns kön via ultraljud beror på flera faktorer, varav graviditetsveckan är en nyckelfaktor.

Tidigast i vecka 12-14: I vecka 12 till 14 av graviditeten kan könsorganen börja synas, men de är fortfarande mycket små, och det kan vara svårt att avgöra könet med stor säkerhet. I denna fas kan felbestämning lätt ske.

Säkrast i vecka 18-20: Det är under dessa veckor de flesta ultraljudsundersökningar utförs för att avgöra barnets kön med högst noggrannhet. Vid denna tidpunkt har fostrets könsorgan utvecklats tillräckligt för att man med större säkerhet ska kunna avgöra om det är en pojke eller flicka.

Varför vill föräldrar veta barnets kön?

Det finns flera anledningar till varför blivande föräldrar vill veta sitt ofödda barns kön:

 • För att kunna förbereda sig på barnets ankomst: Att känna till barnets kön kan hjälpa föräldrarna att skapa en närmare koppling till barnet innan det är fött.
 • För att kunna köpa kläder och utrustning i rätt färg: Även om det finns en trend mot könsneutrala kläder och barnsaker, föredrar vissa fortfarande traditionella blått för pojkar och rosa för flickor.
 • För att kunna berätta för släkt och vänner: Många föräldrar ser fram emot att dela nyheten med sina nära och kära.
 • För att det kan vara roligt att veta: För en del är det helt enkelt en rolig och spännande del av graviditeten.

Andra sätt att ta reda på barnets kön:

Om man av någon anledning inte kan eller vill använda ultraljud för att avgöra barnets kön finns det andra metoder:

 • Nipt-test: Detta är ett blodprov som kan avslöja barnets kön samt testa för vissa genetiska sjukdomar.
 • NIPT Plus-test: En avancerad version av Nipt-testet som kan avslöja mer detaljerad information.
 • CVS-prov: Ett prov där en liten mängd vävnad tas från moderkakan för att testa för genetiska sjukdomar, men kan också avslöja barnets kön.
 • Amniocentes (fostervattensprov): Här tas en liten mängd fostervatten för att testa för genetiska tillstånd. Det kan också bestämma barnets kön.

Slutsats:

Pojkar ses generellt som lättare att identifiera på ultraljud än flickor. För den högsta säkerheten rekommenderas att försöka bestämma barnets kön under veckorna 18-20. Om man av någon anledning inte kan se barnets kön på ultraljud finns det andra sätt att ta reda på det, såsom nipt-test och fostervattensprov. Men oavsett metod, det viktigaste är att barnet är hälsosamt.

Senaste Nyheter Sverige