Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Sammanslagning av Tio Myndigheter Väcker Kritik

Sverige står inför en omvälvande förändring: tio myndigheter kan komma att slås samman, allt i effektiviseringens namn. Tanken är att spara pengar, men som så ofta när stora beslut ska tas, är det inte alla som nickar instämmande.

Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har meddelat att detta ambitiösa projekt kan spara staten över en halv miljard kronor. Men precis som det finns två sidor av varje mynt, finns det också kritiker som ifrågasätter beslutets långsiktiga konsekvenser.

Jonas Eriksson, som sitter i ordförandestolen för Sveriges tjänstemannaförbund, rynkar på pannan över beslutet. Han säger: ”I dessa tider borde regeringen vara transparent. Medborgarna förtjänar att veta vilka konsekvenser sammanslagningarna kommer att ha, inte minst för de som jobbar inom dessa myndigheter.”

Några av de myndigheter som kan komma att beröras av denna förändring inkluderar:

  • Konstnärsnämnden
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  • Myndigheten för tillväxtanalys
  • Myndigheten för kulturanalys
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Myndigheten för digital förvaltning.

Målet är att allting ska vara klappat och klart till den 31 december 2024. Men tiden tickar och frågorna hopar sig.

Sveriges tjänstemannaförbund, som representerar många av de anställda inom dessa myndigheter, vill se konkreta åtgärder. De vill att regeringen tar fram en konsekvensanalys och inrättar en dialogplattform. Genom plattformen skulle anställda och andra berörda parter kunna delta i diskussionerna kring sammanslagningarna. Och viktigast av allt, förbundet betonar behovet av att säkerställa att servicen till svenska folket inte försämras.

Hittills har regeringen inte givit något konkret svar på kritiken. Men en sak är säker: debatten kring detta beslut kommer att fortsätta. Det återstår att upptäcka hur framtiden formar sig.

Senaste Nyheter Sverige