Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Sverige Lanserar Ny Strategi mot Psykisk Ohälsa

Sverige lanserar en ny strategi med tio års varaktighet för att hantera utmaningar kring psykisk ohälsa. Detta framsteg representerar ett gemensamt initiativ av flera framstående myndigheter för att svara på landets växande behov inom mental hälsa.

Utarbetad genom ett partnerskap mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, lägger strategin stor vikt vid att främja mental välmående och minska frekvensen av självmord. Med fokus på viktiga områden som barns rättigheter, ungas behov, jämställdhet och funktionshinder, är strategins mål att proaktivt förhindra psykisk ohälsa.

För att ge en mer djupgående förståelse, ligger strategins rötter i en kollaborativ insats. Tjugosex myndigheter, tillsammans med femtio organisationer och föreningar, har varit involverade i skapandet av detta initiativ. ”Vi behöver arbeta målmedvetet och strukturerat för att öka den psykiska hälsan”, kommenterade socialminister Jakob Forssmed.

Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero, underströk även vikten av att omsätta strategin i konkreta åtgärder. Medan kampanjen ”Choosing wisely” även lanserats i Sverige, betonande en praktisk påverkan, så påpekar en nyligen genomförd kanadensisk studie att pandemin kanske inte hade en så omfattande negativ inverkan på den mentala hälsan som tidigare antagits.

Men, oavsett pandemins direkta inverkan, förblir psykisk ohälsa en av Sveriges och världens mest pressande folkhälsoproblem. Med denna nya strategi, som också introducerar ett ”sammanhållet uppföljningssystem”, siktar Sverige på en framtida där psykisk ohälsa kan tacklas proaktivt och effektivt.

Senaste Nyheter Sverige