Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Vaccin mot RS-virus nu rådgivet för de över 75 år.

I ljuset av ökade risker kring RS-viruset rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten vaccination för de över 75 år samt riskgrupper över 60 år.

Vaccinationen mot RS-virus har visat sig kunna reducera risken för sjukhusinläggning med upp till 80 procent bland äldre. Rekommendationen utvidgas nu till att inkludera personer över 75 år, samt de över 60 år med vissa underliggande sjukdomar.

RS-virus, ett luftvägsvirus, orsakar oftast milda symptom. Emellertid kan det vara särskilt riskfyllt för äldre och individer med vissa underliggande sjukdomar, där sjukdomen kan leda till sjukhusvård och i värsta fall död. På grund av den markerat ökade risken för allvarlig RS-infektion i dessa grupper har myndigheten fattat detta beslut.

De som nu inkluderas i rekommendationen, förutom de över 75 år, är de över 60 år med sjukdomar såsom:

  • Kronisk lungsjukdom
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom
  • Diabetes
  • Nedsatt immunförsvar
  • Lever- eller njursvikt

Vaccinationsschemat består av två doser som administreras med ett intervall på minst fyra veckor. De som önskar vaccinera sig kan uppsöka vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Johanna Rubin, biträdande enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, betonar vikten av denna rekommendation. ”Vi vet att RS-virus är ett allvarligt virus som kan orsaka stor sjukdomsbörda, särskilt för äldre personer och personer med underliggande sjukdomar. Vaccinationen är ett viktigt verktyg för att minska risken för allvarlig sjukdom”, uttalar Rubin.

Det är viktigt att notera att vaccinationen, trots dess effektivitet, inte garanterar fullständigt skydd, men erbjuder ändå ett betydande skydd för riskgrupperna.

Senaste Nyheter Sverige